Wystawa prac studentów III roku pracowni Wklęsłodruku
i 1 Pracowni Projektowania Graficznego.


Pretekstem do stworzenia wystawy jest chęć pokazania różnorodnych środków wyrazu, które poznajemy w trakcie naszej nauki. Jesteśmy studentami odmiennych pracowni - projektowania graficznego i grafiki warsztatowej. W metodach naszej pracy używamy tych samych środków plastycznych, jednak za pomocą innych narzędzi. Różni się także cel tworzenia naszych projektów. Studenci projektowania graficznego tworzą je w celach głównie użytkowych, w odróżnieniu od studentów grafiki warsztatowej, którzy w swoich pracach kierują się wewnętrznym wyrazem trafiając do węższego grona odbiorców. Pomimo wszystkich różnic wzajemnie się od siebie uczymy, poznając techniki, w których się poruszamy oraz dzieląc się przy tym swoim doświadczeniem.

W wystawie udział biorą:
- Aleksandra Dymkowska
- Aleksandra Gołębiewska
- Adrian Gruszecki
- Karol Szczepankiewicz
- Arkadiusz Tumanów
- Oksana Budna
- Daria Murawska
- Monika Róża Wiśniewska

Wernisaż wystawy odbędzie się
12 grudnia 2014
w Domu Muz przy ul. Podmurnej 1/3
o godznie 18.00.

wróć

Zakład Projektowania Graficznego UMK
www.projgraf.umk.pl
Uniwersytet
Mikołaja
Kopernika
w Toruniu


Wydział Sztuk
Pięknych

Aktualności >
Aktualności

Dyplomy

O Zakładzie

Struktura

Studenci

Pracownicy

Wydawnictwa

Rekrutacja

Kontakt