20 listopada odbyła się inauguracja 30. Toruńskich Spotkań Teatrów Jednego Aktora, na której wręczona została nagroda główna i wyróżnienia w konkursie na plakat towarzyszący jubileuszowym Spotkaniom. Konkurs miał formułę zamkniętą - jego uczestnikami byli studenci Zakładu Projektowania Graficznego. Jury w składzie: Teresa Stępień-Nowicka (aktorka Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu), dr Marzenna Wiśniewska (teatrolog, Wydział Filologiczny UMK) oraz prof. Witold Michorzewski, prof. Edward Saliński i dr hab. Nikodem Pręgowski, postanowiło przyznać główną nagrodę Edycie Orzoł - obecnie studentce V roku w III Pracowni naszego Zakładu. Trzy równorzędne wyróżnienia otrzymali: Adrianna Jarzębowska, Joanna Laskowska oraz Maciej Pasieka.

Serdecznie gratulujemy laureatom konkursu oraz wszystkim uczestnikom!

Edyta Orzoł (nagroda główna)
__________

Adrianna Jarzębowska (wyróżnienie)
__________

Joanna Laskowska (wyróżnienie)
__________

Maciej Pasieka (wyróżnienie)
__________

wróć

Zakład Projektowania Graficznego UMK
www.projgraf.umk.pl
Aktualności >
Uniwersytet
Mikołaja
Kopernika
w Toruniu


Wydział Sztuk
Pięknych

Atualności

Dyplomy

O Zakładzie

Struktura

Studenci

Pracownicy

Wydawnictwa

Rekrutacja

Kontakt