> proj. Piotr Florianowicz_________

Piotr Florianowicz - plakat, grafika
Galeria ACK UMCS „Chatka Żaka” - Wystawa plakatu
Termin: od 17.03.2017 do 28.03.2017
Otwarcie: 17.03.2017 o godz. 17:00
Miejsce: Białe foyer IMA
__________

W autorskich plakatach teatralnych i grafikach cyfrowych
Piotr Florianowicz odnajduje ukryte znaczenia w sytuacjach
już zastanych, istniejących obrazach, wizerunkach, otaczającej
rzeczywistości. Pragnie w języku wizualnym badać system
zależności pomiędzy znakami.

Żyjemy w świecie pełnym znaków i symboli, każde słowo
lub obraz są znakiem, każdy oddzielny znak ma znaczenie
tylko dlatego, że istnieje w związku z innymi.
Piotr Florianowicz w swych realizacjach przedstawia te związki,
jak również odkrywa ich zupełnie nowe znaczenia.
W cyklu plakatów autorskich dokonuje przejścia z przypadkowej
jakości niedookreślonej znaczeniowo w oddanie treści dramatu
czy nurtującego go hasła na płaszczyźnie eksperymentu
intelektualnego i twórczego.

Piotr Florianowicz jest absolwentem Wydziału Sztuk Pięknych
UMK w Toruniu. Zdobył dyplom artystyczny z wyróżnieniem pod
kierunkiem prof. art. graf. Sławomira Janiaka (2007).
W 2007 roku obronił także dyplom na kierunku Edukacja Artystyczna.
Został uhonorowany w 2008 roku nagrodą im. Janusza Boguckiego.
Pracuje w Galerii i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu.
W 2014 roku na macierzystym wydziale obronił pracę doktorską pt.
„Autorski plakat teatralny. Poszukiwania ideowo-formalne w oparciu
o cyfrową rejestrację i przetwarzanie obrazu”.
Uczestnik kilkudziesięciu wystaw i projektów interdyscyplinarnych.
Otrzymał stypendium w dziedzinie kultury Prezydenta
Miasta Torunia oraz Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Zajmuje się projektowaniem graficznym, działalnością
edukacyjną, prowadzi warsztaty dla dzieci i młodzieży.
Od 2015 roku zatrudniony w Zakładzie Projektowania Graficznego.
zdjęcia Rafał Wrona, Nikodem Pręgowski__________

> proj. Piotr Florianowicz_________

TORUŃSKA UPRAWA PLAKATU
Galeria ACK UMCS „Chatka Żaka” - wystawa plakatu
Termin: od 17.03.2017 do 28.03.2017
Otwarcie: 17.03.2017 o godz. 17:00
Miejsce: hol ACK UMCS
__________


Wystawa prezentuje blisko 60 plakatów studentów oraz wykładowców
Zakładu Projektowania Graficznego, gdzie dwie równoległe pracownie
projektowania graficznego prowadzone są przez prof. Sławomira Janiaka
oraz prof. Witolda Michorzewskiego.

Programy obu pracowni obejmują wszystkie podstawowe aspekty
projektowania graficznego, m. in. znak graficzny, projektowanie książki,
ilustracji, kalendarzy czy identyfikację wizualną wybranych przedsięwzięć,
lecz to właśnie plakat jest obszarem, w którym studenci mierzą się
z podstawowymi założeniami projektowania, takimi jak poszukiwanie
skrótu myślowego, posługiwanie się wizualną metaforą i znakiem.

Celem wspólnej pracy ze studentami jest znalezienie właściwych
powiązań funkcji utylitarnej projektu z wizualizacją określonych treści,
ujętych w logiczną i artystycznie wartościową formę wypowiedzi plastycznej.

Zróżnicowane temperamenty i osobowości twórcze młodych
projektantów – studentów Zakładu Projektowania Graficznego oraz ich
pedagogów, znajdują odbicie w postaci różnorodnej wystawy
prezentującej wiele koncepcji i rozwiązań formalnych służących
rozwiązaniu postawionego problemu projektowego.

Uczestnicy wystawy:
Sławomir Janiak,
Witold Michorzewski,
Joanna Frydrychowicz-Janiak,
Krzysztof Skrzypczyk,
Nikodem Pręgowski
oraz
Joanna Dudek,
Karol Szczepankiewicz,
Arkadiusz Tumanów,
Oskar Sobolewski,
Aleksandra Dymkowska,
Maciej Pasieka,
Anna Jaszczuk,
Dorota Szulc,
Adrianna Jarzębowska,
Edyta Orzoł,
Olga Sawicka,
Marta Ługowska,
Magdalena Bliźniuk,
Małgorzata Replińska,
Karolina Jędryczka,
Sara Sędzicka,
Kinga Bartnicka,
Agata Jeziurska.

zdjęcia Rafał Wrona, Nikodem Pręgowski


____________________

Wydarzenie połączone było z otwarciem wystawy „Plakaton”,
czyli konkursu na najlepszy plakat kulturalny Lublina w 2016 roku,
w którym nasi pracownicy - dr Piotr Florianowicz
oraz dr hab. Nikodem Pręgowski pełnili rolę jurorów.
Zdjęcia: Rafał Wrona

__________

wróć


Zakład Projektowania Graficznego UMK
www.projgraf.umk.pl
Aktualności >

Uniwersytet
Mikołaja
Kopernika
w Toruniu


Wydział Sztuk
Pięknych

Aktualności

Dyplomy

O Zakładzie

Struktura

Studenci

Pracownicy

Wydawnictwa

Rekrutacja

Kontakt