fot: Nikodem Pręgowskiwróć

Zakład Projektowania Graficznego UMK
www.projgraf.umk.pl
Aktualności >

Wystawa prezentuje najnowsze efekty pracy artystycznej dwojga toruńskich artystów: Joanny Frydrychowicz-Janiak i Krzysztofa Skrzypczyka. To co łączy obie ekspozycje to medium: plakat autorski, tworzony bez zamówienia, będący indywidualną wypowiedzią artystyczną. Różni je tematyka. Joanna Frydrychowicz-Janiak prezentuje serię plakatów społecznych poruszających głównie kwestię relacji artysta-społeczeństwo. Natomiast prace Krzysztofa Skrzypczyka to cykl plakatów politycznych, będących odpowiedzią na utratę swoistego komfortu, do jakiego przyzwyczailiśmy się jako mieszkańcy Europy i "Zachodu" w kontekście terroryzmu i zachwiania stabilności politycznej naszego regionu.

Uniwersytet
Mikołaja
Kopernika
w Toruniu


Wydział Sztuk
Pięknych

Aktualności

Dyplomy

O Zakładzie

Struktura

Studenci

Pracownicy

Wydawnictwa

Rekrutacja

Kontakt