Zakład Projektowania Graficznego UMK
www.projgraf.umk.pl

Kierunek grafika od roku akademickiego 2010/11 oferuje pięcioletnie, stacjonarne studia magisterskie w specjalnościach: grafika warsztatowa (Zakład Grafiki) i projektowanie graficzne (realizowane
w Zakładzie Projektowania Graficznego). Na studiach stacjonarnych wybór specjalności, a w jej ramach pracowni dyplomującej, następuje po pierwszym roku studiów.

Projektowanie graficzne na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w 2013 roku obchodziło dwudziestolecie obecności w strukturach uniwersyteckich. Swoje korzenie ma bowiem w utworzonej w 1993 roku
w Instytucie Artystycznym nowej specjalności studiów - projektowanie graficzne (prowadzonej na kierunku grafika). Pierwsi studenci zostali na nią przyjęci w lutym 1994 roku. Wydzielona wówczas Pracownia Projektowania Graficznego działała początkowo w strukturze organizacyjnej Zakładu Grafiki. Status samodzielnego zakładu uzyskała w 1997 roku. W tym też roku zrealizowano
i obroniono pierwsze trzy dyplomy artystyczne w zakresie projektowania graficznego. W ten sposób wyznaczono perspektywy dalszego rozwoju Instytutu, oparte na wzajemnych, korzystnych relacjach między dyscyplinami artystycznymi i użytkowymi. Kształcenie w Zakładzie Projektowania Graficznego odbywa się w ramach jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich. Do roku akademickiego 2014/2015 w Pracowniach Zakładu wypromowano ponad stu pięćdziesięciu adeptów projektowania graficznego (48 dyplomów artystycznych uzyskało wyróżnienie).

Do roku akademickiego 2014/2015 kształcenie w Zakładzie Projektowania Graficznego prowadzono równolegle w trzech pracowniach dyplomujących: (I Pracownia Projektowania Graficznego: kierujący Pracownią - prof. art. graf. Sławomir Janiak, asystent - dr hab. Nikodem Pręgowski;
II Pracownia Projektowania Graficznego: kierujący Pracownią - art. graf. Edward Saliński, prof. UMK, asystent - dr Krzysztof Skrzypczyk; III Pracownia Projektowania Graficznego: kierujący pracownią: prof art. graf. Witold Michorzewski, asystentka - dr Joanna Frydrychowicz).
Obecnie w strukturach Zakładu funkcjonują dwie pracownie dyplomujące:


I Pracownia Projektowania Graficznego: 
dr hab. Nikodem Pręgowski (kierownik Zakładu),
dr hab. Joanna Frydrychowicz-Janiak

(zobacz galerię Pracowni >>>)III Pracownia Projektowania Graficznego:

prof art. graf. Witold Michorzewski,
dr Piotr Florianowicz
(zobacz galerię Pracowni >>>)

oraz

Pracownia Podstaw Projektowania Graficznego realizująca zajęcia usługowe dla studentów specjalności grafika warsztatowa:
kierujący Pracownią: dr Krzysztof Skrzypczyk.

Program nauczania w Zakładzie Projektowania Graficznego obejmuje kompleks zagadnień z zakresu grafiki wydawniczej, identyfikacji wizualnej oraz plakatu i typografii. Praca dyplomowa składa się
z dwóch części: dyplomu artystycznego, który stanowi opracowanie wybranego problemu projektowego z zakresu wyżej wymienionych zagadnień, oraz części uzupełniającej, czyli zestawu prac (pracy) z zakresu grafiki warsztatowej, fotografii lub animacji komputerowej. Realizacja programu kształcenia zapewnia pełne przygotowanie absolwentów do działalności artystycznej i zawodowej na polu projektowania graficznego.

Zakład szczególną uwagę poświęca stymulowaniu aktywności artystycznej studentów na forum ogólnopolskim, a także międzynarodowym. Prezentowanie prac na wystawach, wyjazdy warsztatowe, udział w konkursach dla grafików sprzyja szybkiemu formowaniu się tożsamości twórczej młodych adeptów kierunku. Pozwala też na skonfrontowanie nabytej w Toruniu wiedzy z osiągnięciami uczelni
z innych miast i krajów oraz promuje uczelnię i lokalne środowisko artystyczne.

Jednolite, magisterskie studia pięcioletnie na specjalności projektowanie graficzne obejmują następujące przedmioty nauczania:
1. przedmioty z grupy treści kierunkowych:
podstawy projektowania graficznego, projektowanie graficzne, podstawy grafiki warsztatowej, grafika warsztatowa, podstawy liternictwa i typografii, liternictwo i typografia, fotografia, animacja komputerowa, cyfrowe przetwarzanie obrazu, projektowanie do WWW, seminarium dyplomowe, seminarium części uzupełniającej dyplom artystyczny..

2. przedmioty z grupy treści podstawowych:
rysunek, malarstwo, struktury wizualne, historia sztuki, historia grafiki, antropologia kultury i sztuki, estetyka, historia filozofii, ochrona własności intelektualnej, psychologia reklamy, psychofizjologia widzenia, technologie informacyjne, aktualia sztuki, współczesne tendencje dyscyplin sztuki, doktryny artystyczne, ogólnouniwersytecki wykład (do wyboru), lektorat języka obcego, wychowanie fizyczne.

Dyplom artystyczny stanowi opracowanie wybranego problemu projektowego (plakat, grafika książkowa, identyfikacja wizualna, grafika edytorska itp.) uzupełnione pracą teoretyczną. Kształcenie zapewnia pełne przygotowanie absolwentów do działalności artystycznej i zawodowej na polu projektowania graficznego. Istnieje także możliwość podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich).

 


do góry
Unwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu
Zakład Projektowania Graficznego
Wydział Sztuk Pięknych UMK Zakład Projektowania Graficznego tel: 056 611 38 56 koncept i wykonanie: pregowski.pl © ZPG UMK
O Zakładzie >
Uniwersytet
Mikołaja
Kopernika
w Toruniu


Wydział Sztuk
Pięknych

Aktualności

Dyplomy

O Zakładzie

Struktura

Studenci

Pracownicy

Wydawnictwa

Rekrutacja

Kontakt