Zakład Projektowania Graficznego UMK
www.projgraf.umk.pl


II Pracownia Projektowania Graficznego kierowana przez prof. Edwarda Salińskiego działał
w latach 1997-2015. Od 1998 roku asystentem w Pracowni był dr Krzysztof Skrzypczyk - absolwent Zakładu Projektowania Graficznego UMK. Prowadzący Pracownię art. graf. Edward Saliński, porf. UMK był w tym czasie promotorem 60 artystycznych prac dyplomowych z zakresu projektowania graficznego. 15 spośród jego dyplomantów uzyskało wyróżnienia. Studenci II Pracowni zdobywali liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach grafiki projektowej w kraju i za granicą (zobacz >>> działalność artystyczna sudentów Zakładu Projektowania Graficznego). Do najważniejszych należą m. in. I nagroda w kategorii "liternictwo i typografia" na 9. Międzynarodowym Biennale Studenckiej Grafiki Projektowej Agrafa w 2010 roku (Mariusz Lewczyk), Medal im. Tymona Niesiołowskiego za najlepszy dyplom artystyczny Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu w 2010 roku (Mariusz Lewczyk), czy nominacja oraz wyróżnienie na ogólnopolskim konkursie Projekt Roku 2013 organizowanym przez STGU (Karol Banach). Działalność II Pacowni została zawieszona po przejściu prof. Edwarda Salińskiego na emeryturę w 2015 roku.


powrót
Unwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu
Zakład Projektowania Graficznego
Wydział Sztuk Pięknych UMK Zakład Projektowania Graficznego tel: 056 611 38 56 koncept i wykonanie: pregowski.pl © ZPG UMK
Struktura >
Uniwersytet
Mikołaja
Kopernika
w Toruniu


Wydział Sztuk
Pięknych

Aktualności

Dyplomy

O Zakładzie

Struktura

Studenci

Pracownicy

Wydawnictwa

Rekrutacja

Kontakt


II Pracownia Projektowania Graficznego