Zakład Projektowania Graficznego UMK
www.projgraf.umk.pl
prof. dr hab. Witold Michorzewski
Studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom w zakresie grafiki warsztatowej uzyskał w pracowni prof. Edmunda Piotrowicza w 1973 roku. Doktoryzował się
i habilitował w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Na UMK w Toruniu pracuje od 2003 r. Od 2012 do 2015 pełnił funkcję kierownika Zakładu Projektowania Graficznego, w którym prowadzi III Pracownię Projektowania Graficznego. Jest uczestnikiem kilkudziesięciu wystaw zbiorowych i indywidualnych
w kraju i za granicą, m.in. w Belgii, Czechach, Finlandii, Słowacji, USA. Uprawiane przez niego dyscypliny sztuki to projektowanie graficzne i grafika. Zajmuje się projektowaniem plakatów i znaków graficznych. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień za działalność artystyczną: m.in. I nagrody
w Konkursie na plakat 12. Biennale Plakatu Polskiego, (Katowice); II nagrody w Ogólnopolskim konkursie na plakat PCK (Warszawa); II i III nagrody w Ogólnopolskim konkursie na plakat "Prezentacje Artystyczne" (Łódź); Srebrnego Medalu oraz Nagrody Fundowanej na 13. Biennale Plakatu Polskiego (Katowice); I nagrody - Plakat Roku w konkursie "Najlepszy Plakat Warszawy
w 1989 roku" i wielu innych.
dr hab. Nikodem Pręgowski
(kierownik Zakładu)
Urodzony w 1981 roku w Toruniu. Studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, na specjalności Projektowanie Graficzne w pracowni prof. Sławomira Janiaka.
Dyplom z plakatu, pod kierunkiem prof. Sławomira Janiaka (2005), aneks do dyplomu z malarstwa pod kier. prof. Bogdana Przybylińskiego. W 2009 roku obronił pracę doktorską z zakresu plakatu na macierzystym Wydziale. Zajmuje się projektowaniem plakatów. Uczestnik kilkudziesięciu wystaw w kraju i za granicą, m. in. w Belgii, Czechach, Finlandii, Niemczech, Serbii, Słowacji, na Ukrainie i we Włoszech. Laureat kilkunastu nagród i wyróżnień z zakresu plakatu.
dr Joanna Frydrychowicz-Janiak
studia w zakresie grafiki w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Dyplom
w pracowni prof. Jerzego Krechowicza w 1995 roku. Zajmuje się pracą twórczą na polu grafiki warsztatowej oraz projektowania graficznego. Brała udział w 41 wystawach zbiorowych w kraju
i za granicą. Zrealizowała 3 wystawy indywidualne.
dr Krzysztof Skrzypczyk
studia w zakresie projektowania grafi cznego na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Dyplom
w pracowni prof. Sławomira Janiaka w 1998 roku. Pracuje twórczo na polu projektowania grafi cznego. Brał udział w 22 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Zorganizował 4 wystawy indywidualne.
dr Piotr Florianowicz
jest absolwentem Wydziału Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom artystyczny z wyróżnieniem pod kierunkiem prof. art. graf. Sławomira Janiaka (2007). W 2007 roku otrzymał także dyplom magistra na kierunku Edukacja Artystyczna. Został uhonorowany w 2008 roku nagrodą im. Janusza Boguckiego. Pracuje w Galerii i O środku Plastycznej Twórczości Dziecka
w Toruniu. W 2014 na macierzystym Wydziale obronił pracę doktorską pt "Autorski plakat teatralny. Poszukiwania ideowo-formalne w oparciu o cyfrową rejestrację i przetwarzanie obrazu". Uczestnik kilkudziesiąciu wystaw i projektów interdyscyplinarnych. Zajmuje się projektowaniam graficznym, działalnością edukacyjną, prowadzi warsztaty dla dzieci i młodzieży. Od 2015 zatrudniony w Zakładzie Projektowania Graficznego.
Unwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu
Zakład Projektowania Graficznego
Wydział Sztuk Pięknych UMK Zakład Projektowania Graficznego tel: 056 611 38 56 koncept i wykonanie: pregowski.pl © ZPG UMK
Pracownicy >
Uniwersytet
Mikołaja
Kopernika
w Toruniu


Wydział Sztuk
Pięknych

Aktualności

Dyplomy

O Zakładzie

Struktura

Studenci

Pracownicy

Wydawnictwa

Rekrutacja

Kontakt