11 i 12 maja 2010 roku odbyło się internetowe głosowanie wśród członków Jury z zagranicy (Marcel Bencik- Słowacja, Filip Blazek- Czechy, Istvan Szugyiczky- Węgry oraz przewodniczacy Jury- Lex Drewinski- Niemcy).
Zagraniczni jurorzy wytypowali prace nominowane do nagród, wyróżnień oraz do udziału w wystawie pokonkursowej. Dzień później- 13 maja w Centrum Szuki Współczesnej w Toruniu zebrali się jurorzy z Polski
(Sławomir Janiak, Mirosław Pawłowski, Piotr Mikołaj Kozanecki), którzy również dokonali selekcji prac, wskazując swoje nominacje. Głosy wszystkich członków Jury zostały zsumowane i po konsultacji
z przewodniczącym dokonano podziału nagród oraz wyboru prac finalistów konkursu, zaprezentowanych na wystawie w ramach Festiwalu Plakatu i Typografii PLASTER. Jednocześnie komisja konkursowa, korzystając
z przysługującego prawa podziału nagród innego niż zapisano w regulaminie konkursu, postanowiła przyznać 4 nagrody regulaminowe (I, II i dwie III nagrody) oraz dwa wyróżnienia.
Poniżej prezentujemy fotorelację z polskiej cześci obrad Jury.

>>> zobacz wszystkie prace zgłoszone na konkurs

>>> wyniki konkursu na plakat "TORUŃ 2016"