fot.: Nikodem Pręgowskiwróć

Zakład Projektowania Graficznego UMK
www.projgraf.umk.pl

U podstaw dyplomu artystycznego Mateusza Hajki leży subiektywna postawa i pogląd na rzeczywistość. Identyfikacja marki "Logo" przygotowana została w myśl zasady "zrobić coś z niczego". Potencjalny nabywca tego rozwiązania posługując się bardzo ograniczonymi środkami wykonawczymi
i poligraficznymi, a także znikomym budżetem, jest w stanie wyprodukować zestaw materiałów zadziwiająco atrakcyjnych służących promocji, identyfikacji i oznaczeniu produktów odzieżowych.

Co więcej projekt bazuje na systemie modułowym opartym na wzorze złożonym z 25 kropek - nawiązujących do charakterystycznych elementów konstrukcyjnych klocka lego, pozwalających na łączenie ze sobą klocków tej firmy. System ów jest na tyle pojemny, że daje szerokie możliwości w budowaniu nowych elementów graficznych, stosowanych na metkach, opakowaniach, materiałach promocyjnych, rzepach, przypinkach, etc.

Opracowano także modułowy krój pisma, który służyć może m. in. oznaczaniu rozmiaru ubrania,
a także zestaw symboli umożliwiających z jednej strony poruszanie się odbiorcy w ramach systemu,
z drugiej będących narzędziem autokreacji i personalizowania odzieży przez jej użytkownika. System modułowy w prostej linii pokrywa się z konstrukcją znaku firmowego "Logo", który nawiązuje do logotypu producenta klocków.

Skojarzenie ze znanymi markami eksploatowane jest w ramach kolekcji koszulek, do których zaprojektowano autorskie nadruki. Koszulki operujące plakatowymi pomysłami są w gruncie rzeczy subiektywnym komentarzem dotyczącym zachowań pokolenia młodzieży wchodzącej właśnie
w dorosłe życie, noszącym znamiona głębokiej krytyki społecznej.


Aktualności >
Uniwersytet
Mikołaja
Kopernika
w Toruniu


Wydział Sztuk
Pięknych

Aktualności

Dyplomy

O Zakładzie

Struktura

Studenci

Pracownicy

Wydawnictwa

Rekrutacja

Kontakt